Avgifter

Skogsmyrans samfällighetsförening

Hemsida för Skogsmyragatan i Enköping

Avgifter

Avgifter till samfälligheten

Samfällighetsavgift inbetalas enligt av årsmötet fastställd debiteringslängd. Beroende på fastighetens storlek, eget garage, sophämtning sker olika debiteringar. Förfallodagar för inbetalning av samfällighetsavgift är 1/2, 1/5, 1/8 och 1/11. Vid betalning efter förfallodagen uttages dröjsmålsavgift.


 

Om betalningssvårigheter uppstår, tag då kontakt med kassören i god tid före förfallodagen.


 

Även alla övriga avgifter och hyror beslutas på årsmötet.


Aktuella avgifter 2018-2019

  • Släpkärra:                    20 kronor per påbörjad timme (dock maximalt 160 kronor per dygn). Tid räknas från det att nyckeln tas från skåpet.
  • Festlokalen Kv2:        400 kronor per dag/kväll (Barnkalas 300 kronor)
  • Bastun:                         20 kronor per påbörjad timme (dock maximalt 120 kronor per dygn). Tid räknas från det att nyckeln tas från skåpet.
  • Tvättstugan                  20 kronor per påbörjad timme (dock maximalt 120 kronor per dygn). Tid räknas från det att nyckeln tas från skåpet.


  • Parkeringsplats:          300 kronor per kvartal utan el
  • Parkeringsplats:           450 kronor per kvartal inklusive el


Avgifter för hyror av redskap och lokaler debiteras på samfällighetsavgiften kvartalsvis.


Fritt att nyttja för boende

Bordtennisrummet       

Stegarna