Ansvar

Skogsmyrans samfällighetsförening

Hemsida för Skogsmyragatan i Enköping

Ansvar

Att vara medlem i en samfällighet ger även ett ansvar mot föreningen och dess övriga medlemmar (=grannarna).


Ett antal företeelser av denna karaktär listas till vänster.