Övrigt

Skogsmyrans samfällighetsförening

Hemsida för Skogsmyragatan i Enköping

Övrigt

Boendeenkäten

Våren 2013 delades en enkät ut i området för att styrelsen skulle få in synpunkter från medlemmarna i allmänhet men förslag på förbättringar och andra åtgärder i synnerhet. Responsen blev glädjande nog stor och styrelsen kunde efter analys och fördelning av sakområden börja beta av de punkter som beslutats åtgärdas.


Nedan finner du en sammanställning av styrelsens ställningstagande i de olika punkterna som framkom av enkäten. Tag del av den och återkom gärna till någon av oss i styrelsen om du vill komplettera något eller om du tycker vårt ställningstagande behöver övervägas ytterligare en gång.