Fiberinstallation

Skogsmyrans samfällighetsförening

Hemsida för Skogsmyragatan i Enköping

Fiberinstallation

Nedan hittar du resultatet av den enkät som samlades in tidigare i syfte att ge en bild av villigheten till bredbandslösningar från de två aktörerna som erbjudit oss sina tjänster.Lidéns erbjudande från våren hittar du  nedan. Där framgår förlängningen till 2014-06-30 avseende avtalstecknandet
Grävandet och kabeldragningen är klar sedan första halvåret 2015. Nu i september 2015 håller respektive fastighetsägare att kontaktas av Lidén Data för indragning och uppboxning.Den som tecknat sig för erbjudandet om 1Gb/s för 339 kr/mån under en bindningstid om två år gör så här: kryssa för 100Mbit/s och 24-månadersbindningen (samt andra delar du är intreseerad av, naturligtvis). Kopia på den blanketten återfinns nedan.En av våra grannar har sammanfattat en del information om bredbandshastigheter och vad som kan påverka dessa.