Styrelsen m.fl.

Skogsmyrans samfällighetsförening

Hemsida för Skogsmyragatan i Enköping

Styrelsen

Styrelsen består av sju ledamöter och en suppleant. Årsmötet väljer styrelsen.


Ordföranden väljs av årsmötet för ett år. Övriga ledamöter väljs för två år och hälften av medlemmarna i styrelsen väljs vartannat år för att tillgodose kontinuiteten (kompletteringsval för ett år sker då någon lämnat styrelsen under sin mandatperiod).


Uppdragen i styrelsen, (vice ordförande, kassör och sekreterare), tillsätts av styrelsen bland ledamöterna.


Roll

Namn

Hus

Läge efter årsmöte 2019

Ordförande

Bo Waldemarsson

4

Vald 1 år

Vice ordförande

Ove Englundh

86

1 år kvar

Kassör

Ulf Taxén

52

Omval 2 år

Sekreterare

Christian Pihlqvist

41

1 år kvar

Ledamot

Robert Moström

106

1 år kvar

Ledamot

Erika Roselea

100

Nyval 2 år

Ledamot

Peter Åkerlind

60

Nyval 2 år

Suppleant

Marcus Jonsson

30

Omval 1 år

Styrelsen består av två revisorer och en revisorssuppleant. Årsmötet väljer revisorerna.


Roll

Namn

Hus

Läge efter årsmöte 2017

Revisor

Richard Reiborn

32

1 år kvar

Revisor

Michael Lövgren

37

Omval 2 år

Revisors-suppleant

Anette Stenvi

80

Omval 1 år

Valberedning

Valberedningen äger utmaningen att finna lämpliga namn till styrelsen. Årsmötet väljer valberedning på ett år. Om du själv är intresserad av möjligheten att påverka vårt område eller om du har förslag på lämpliga namn, skall du inte tveka att kontakta valberedningen som består av:


Namn

Hus

Linda Nyman

96

Susanna Wilfjord Eriksson

6

Maria Thorsell

15

Revisorer

Tillsynsmannen har i sina uppgifter utföra kontroll av området. Sköta utrustningen i maskin/pannrummet. Kontrollera soprummen, byta lampor på garagelängorna samt göra eventuella småreparationer på de gemensamma anläggningarna.


Tillsyningsman är Kent Norderö som bor på 72 och har telefon 073-735 53 87Tillsynsman