Övrigt

Övrigt

Om kriget eller krisen kommer ...

... heter en broschyr från MSB. I den ges praktisk information om vad som gäller i en samhällelig krissituation. Notera att samfällighetens kvarterslokaler även är skyddsrum.

Material för iordningställande av skyddsrummen förvaras i lokalerna.