Om Skogsmyragatan

Information om Skogsmyragatan

Samfälligheten består av 84 bostadsfastigheter. 13 av dessa har sina garage på den egna tomten. Övriga 71 har dem i garagelängor som ägs av samfälligheten. Sex av fastigheterna ägdes tidigare av kommunen och brukades som daghemmen Skogsmyran, Svartmyran och Rödmyran. Daghemmen avvecklades årsskiftet 2013-2014 och är sedan sent 2015 sålda till enskilda.


Inom samfälligheten finns två kvartersgårdar som också är skyddsrum. I den största kvartersgården (Kvarterslokal 1) finns grovtvättstuga, bastu, gym samt bordtennisrum. Den mindre gården (Kvarterslokal 2) är utrustad till festlokal för 48 personer.


Samfälligheten äger gångvägar, lekparker, parkeringar, gröna ytor och det sekundära fjärrvärmenätet inom området. Kommunen äger gatan ”Skogsmyragatan” och respektive fastighetsägare äger sin tomt.


Verksamhetsåret i Skogsmyragatans samfällighetsförening löper sedan årsmötet 2014 kalenderårsvis. Årsmöte hålls varje år mellan 15:e mars till 30:e april. Kallelse sker genom meddelande minst två veckor i förväg. Vid behov kan medlemmarna kalla till extra årsmöte.


Samfällighetsföreningens stadgar återfinner du i PDF-fil längre ned på sidan.


Bostadsområdet Skogsmyragatan byggdes mellan 1982-1983.