Trafik & Parkering

Trafik och parkering

Trafik inom området

Återhållsamhet ska iakttas vad avser trafik inom området. Exempelvis är det rimligt att köra fram när man storhandlat och har bilen full med tunga kassar. Det är däremot inte rimligt att köra fram för att man ska käka lunch hemma eller av ren lathet.


Hastighet

På kommunens del av Skogsmyragatan råder en begränsning om  hastigheten på 30 km/h. Inne på gågatorna ska du köra så sakta att du inte riskerar att skada någon av alla dem som bebor vårt barnvänliga område.


Parkeringsmöjligheter

Området byggdes under en tid då inte så många hushåll hade fler än en bil. Idag är situationen en annan. Även om alla i området nyttjar sitt garage för parkering så blir det trångt med övriga bilar.


Det finns ett begränsat antal platser att hyra; såväl med som utan motorvärmaruttag. Tala med kassören ifall du är intressad av att hyra en plats, eller åtminstone sätta upp dig på väntelista. Månadshyran framgår av länken avgifter.


I området finns ett fåtal uppmärkta besöksparkeringar, vänligen respektera detta genom att lämna dem fria för besökare (till skillnad från oss boende).


På gatan finns ett antal fria platser för de boende som saknar extraplats, tänk på att inte blockera någon grannes utfart.