Styrelsen m.fl.

Styrelsen

Styrelsen består av sju ledamöter och en suppleant. Årsmötet väljer styrelsen.


Ordföranden väljs av årsmötet för ett år. Övriga ledamöter väljs för två år och hälften av medlemmarna i styrelsen väljs vartannat år för att tillgodose kontinuiteten (kompletteringsval för ett år sker då någon lämnat styrelsen under sin mandatperiod).


Uppdragen i styrelsen, (vice ordförande, kassör och sekreterare), tillsätts av styrelsen bland ledamöterna.


Roll

Namn

Hus

Läge efter årsmöte 2023

Ordförande

Erika Roselea

100

Omval 1 år

Vice ordförande

Ove Englundh

86

Ett år kvar

Kassör

Gunilla Ragnarsson

25

Omval 2 år

Ledamot

Peter Eriksson

6

Ett år kvar

Sekreterare

Johanna Hongisto Grundström

7

Omval 2 år

Ledamot

Stefan Norell

112

Nyval 2 år

Ledamot

Consessa Sjöberg

124

Nyval 1 år

Suppleant

Karl-Rasums Bringeland

114

Nyval 1 år

Smidigaste sättet att komma i kontakt med någon i styrelsen är via mailadressen styrelsen@skogsmyran.com

Styrelsen består av två revisorer och en revisorssuppleant. Årsmötet väljer revisorerna.


Roll

Namn

Hus

Läge efter årsmöte 2023

Revisor

Anders Leijon

26

Ett år kvar

Revisor

Linda Nyman

96

Nyval två år

Revisors-suppleant

Michael Lövgren

37

Nyval 1 år

Valberedning

Valberedningen äger utmaningen att finna lämpliga namn till styrelsen. Årsmötet väljer valberedning på ett år. Om du själv är intresserad av möjligheten att påverka vårt område eller om du har förslag på lämpliga namn, skall du inte tveka att kontakta valberedningen som består av:


Namn

Hus

Daniel Hellström

102

Susanna Wilfjord Eriksson

6

Tina Fares

5

Revisorer

Tillsynsmannen har i sina uppgifter utföra kontroll av området. Sköta utrustningen i maskin/pannrummet. Kontrollera soprummen, byta lampor på garagelängorna samt göra eventuella småreparationer på de gemensamma anläggningarna.


Tillsyningsman är Kent Norderö som bor på 72 och har telefon 073-735 53 87Tillsynsman