Värme

Värme

Värmekostnaden tas ut efter kvadratmeter bostadsyta utifrån debiteringslängden som fastställs i samband med årsmötet. Vid tillbyggnad eller iordningställande av vind skall anmälan göras till kassören. Samfällighetens fastigheter är anslutna till kommunensfjärrvärmenät.


Värmeväxling sker från kommunens primärnät till vårt sekundärnät. Allt detta sker i undercentralen som är belägen i en av garagelängorna som ligger i områdets centrala del. Före tappning av värmesystem eller vid läckor kontaktas tillsyningsmannen eller styrelsemedlem.


När kommer värmen?

När på hösten och våren som värmen ska börja respektive sluta cirkulera i elementen bestäms av en gemensam utomhustermostat

för hela området.


Om elementen/radiatorerna

Områdets värmesystem är av typen tvårörssystem. Det är bra att känna till om ni ska byta något element hemma. På hösten kan det hända att något av elementen inte blir varma. Det troliga då är att det kommit in luft i elementet. Lufta med hjälp av en ändamålsenlig luftningsnyckel.


Avstängning av inkommande fjärrvärme

Inkommande fjärrvärme stängs av precis där rören kommer in i hemmet. I vissa hushåll kan ni dela avstängning med

grannen. Det kan då hända att avstängningsskruven sitter inne hos grannen.


Så räknas energiförbrukningen ut

Skogsmyrans samfällighet köper fjärrvärme från Ena Energi för uppvärmning av våra hus. Vi har inte någon enskild mätare på varje hus utan får en räkning på hela området. Sedan debiteras kostnaderna på husets kvadratmeteryta, se aktuell debiteringslängd.


Energiförbrukningen har snittat på 110,5 kWh/m2 årsvis under de senaste fem åren [2015-03-05].