Släpkärra

Släpkärra


Släpkärran är obromsad men får framföras i 80 km/h under förutsättning av dragfordonet väger dubbelt så mycket som släpkärrans totalvikt. Annars gäller 40 km/h. 


Bokning av släpkärran sker på lista i kvarterslokal 1, där även nyckelskåpet med nycklar till släpkärran återfinns.


Hyresavgiften framgår av navigeringslänken avgifter.


Släpkärran hyrs endast ut till boende på Skogsmyragatan.