Sopor och källsortering

Sopor och källsortering

Vi har källsortering av sopor och kompostering av matavfall inom samfälligheten.


Soprummen är avsedda för hushållssopor. Grovsopor och tidningar skall exempelvis lämnas till Återbruket på Kaptensgatan. Soprummen är endast avsedda för de 71 hushåll som ej har egen

sophämtning. De övriga 13 hushållen svarar för sin egen sophantering är ej med och betalar för de 71.Källsorteringsguide för de 71 hushållen i skogsmyragatans samfällighetsförening som har gemensam sophantering:


KARTONG/PAPPERSFÖRPACKNINGAR

Alla förpackningar av papper eller kartong skall läggas i denna behållare. Förpackningen skall vara rengjord och hopvikt. Exempel på kartongförpackningar är mjölkkartonger, flingkartonger och äggkartonger. Materialet levereras till materialåtervinnare som sorterar olika slags pappers- och kartongkvaliteter som sedan används för att producera nya förpackningar eller papper.


Visste du att ett ton papper motsvarar 14 st. träd?


PLASTFÖRPACKNINGAR

Samtliga hushållsförpackningar av plast skall lämnas här. Förpackningen skall vara ursköljd. Om förpackningen har skruvlock är det bra om du lägger den separat i behållaren. Ett tips för att minimera utrymmet är att du skär itu förpackningen och stoppar de bägge bitarna i varandra. Plastförpackningarna går till sortering för att till slut bli nya plastprodukter.


METALLFÖRPACKNINGAR

Alla konservburkar eller plåtförpackningar samlas in separat. Rengör förpackningen och ta gärna ur botten så att det blir lättare att platta ihop den för att minimera utrymmet. Metallen sorteras och blir till slut råvaror till nya produkter.


OFÄRGAT GLAS

Vitt glas som levereras till glasåtervinning.


FÄRGAT GLAS

Färgat glas som levereras till glasåtervinning.


BATTERIER

tas till exempelvis Återbruket.


LYSRÖR OCH GLÖDLAMPOR

tas till exempelvis Återbruket.


TIDNINGAR tas till exempelvis Återbruket.


MATRESTER samt övrigt komposterbart läggs i särskild behållare


ÖVRIGT HUSHÅLLSAVFALL

Det som inte nämnts, t.ex. krossat porslin, blöjor och dammsugarpåsar läggs i behållaren för hushållsavfall.


Respektera att större förpackningar inte får plats i våra behållare, utan skall återvinnas på Återbruket.


Om vi inte sköter källsorteringen på rätt sätt eller om vi överfyller sopbingarna så kan vi i föreningen komma att påföras straffavgift av entreprenören.