Vid försäljning

Vid försäljning

Om ni ska sälja ert hem på Skogsmyragatan ska kassören kontaktas för vattenavläsning före avflyttning.


Nyckel till kvarterslokal 1 lämnas direkt till den nye ägaren.


Om fastigheten är ett av de 71 hushåll som hyr garage av samfälligheten: två fjärrkontroller samt två nödnycklar till garagen visas upp för kassören och lämnas sedan till den nye ägaren.


Det finns ett avflyttningsprotokoll som fylls i av kassören och signeras av både den avflyttande och kassören i samband med vattenavläsningen. Protokollet återfinns i Skogsmyragatans folder (se första sidan). 


Tipsa er fastighetsmäklare om att denna hemsida finns. De kan hitta matnyttig information som gynnar er försäljning.