Avgifter

Avgifter

Avgifter till samfälligheten

Samfällighetsavgift inbetalas enligt av årsmötet fastställd debiteringslängd. Beroende på fastighetens storlek, eget garage, sophämtning sker olika debiteringar. Förfallodagar för inbetalning av samfällighetsavgift är 1/2, 1/5, 1/8 och 1/11. Vid betalning efter förfallodagen uttages dröjsmålsavgift.


 

Om betalningssvårigheter uppstår, tag då kontakt med kassören i god tid före förfallodagen.


 

Även alla övriga avgifter och hyror beslutas på årsmötet.


Aktuella avgifter 2023-2024

Släpkärra:                   

25 kronor per påbörjad timme (dock maximalt 200 kronor per dygn).

Tid räknas från det att nyckeln tas från skåpet.


Bastu:

25 kronor per påbörjad timme (dock maximalt 200 kronor per dygn). Tid räknas från det att nyckeln tas från skåpet.


Tvättstuga:

25 kronor per påbörjad timme (dock maximalt 200 kronor per dygn). Tid räknas från det att nyckeln tas från skåpet.


Festlokalen Kv2:

400 kronor per dag/kväll

Barnkalas 300 kronor

Kortare sammanträde 300 kronor


Gym:

100 kronor per år och hushåll.


Parkeringsplats:          300 kronor per kvartal utan el

Parkeringsplats:          450 kronor per kvartal inklusive el


Avgifter för hyror av redskap och lokaler debiteras på samfällighetsavgiften kvartalsvis.


Fritt att nyttja för boende

Bordtennisrum       

Stege

Skottkärra