Vatten

Vatten

Kalk

I Enköping har vi rejält kalkrikt (hårt) vatten. Därför har samfälligheten en gemensam anläggning som avhärdar vattnet. Trots det är det bra att följa leverantörens råd för salt i diskmaskiner etc.


Avstängning av vattnet

Om ni behöver stänga av vattnet i ert hushåll sitter kranen för det under varmvattenberedaren i tvättstugan.


Kostnaden för vattnet

Kostnaden för ert hushålls vattenförbrukning kommer på samfällighetens kvartalsavgift utifrån ett schablonvärde.


En gång per år läses vattenmätaren under varmvattenberedaren av. Det utförs av någon ur styrelsen i slutet av augusti/början av september. Vid detta tillfälle får du dessutom vetskap om ifall din förbrukning oväntat förändrats, exempelvis vid smärre läckor som kan vara svåra att upptäcka.


Efter den årliga vattenavläsningen sker avstämning mot om du får pengar tillbaka eller betala extra beroende på schablondebiteringen.