Vad är en samfällighet

Vad är en samfällighet?

I det bifogade dokumentet nedan kan du läsa en enklare text om vad en samfällighet är.Vill du läsa mer om samfälligheter kan du titta in på: Lantmäteriet