Fiberinstallation

Fiberinstallation

Fibernät för distribution av internet, TV och telefoni installerades 2016. Fastighetsägare svara själva för abonnemang och ev anslutning hos Lidén Data AB.