TV-anläggningen

TV-anläggningen

Samfällighetens fastigheter är anslutna till Telenor som avtalspartner för TV-tjänsterna via koaxialkabel.

I nätet distribueras ett grundutbud. Detta kan kompletteras med diverse tillval. För information rörande utbud hänvisas till företagets hemsida.


TV-signalen till hushållen är ej digital.