Skogsmyrans samfällighetsförening

Informationsskrift för boende på Skogsmyragatan

Senaste nyheterna och tilläggen

Höststäddagen

Den 5 november genomfördes vår gemensamma höststäddag där vi räfsade löv, grävde i sandlådor och fikade tillsammans! Tusen tack till alla som hade möjlighet att vara med. 


Laddning av elfordon

Nu är den tekniska uppgraderingen i samtliga gemensamma garage avslutad och de första 11 elbilsladdarna installerade! Om någon ytterligare är intresserad av elbilsladdare, var vänlig anmäl intresse till styrelsen via e-post. Ytterligare installationer kan ske när det finns ca fem nya intressenter. 


Vattenavläsning

Vi ber att alla hushåll läser av sina vattenmätare och återkopplar via mail till styrelsen eller genom att fylla i den blankett som delas ut i brevlådorna. Om någon önskar hjälp att läsa av mätaren, kontakta styrelsen via mail. 

Senast 1 september 2023 vill vi ha er avläsning alternativt begäran om assistans. Tack för er hjälp!


Laddning av elfordon

Efter en godkänd bidragsansökan till Naturvårdsverket kommer installation av 10 laddpunkter att göras under hösten 2023. Senast 31 augusti ska intresse till att ha en laddbox i sitt garage anmälas till styrelsen. Installation kommer att göras under hösten. 


Samfälligheten fyller 40-år!

För 40 års sedan bildades Skogsmyrans samfällighetsförening och det firades gemensamt den 19 augusti 2023! Vi fikade, lekte och grillade korv tillsammans, en jättetrevlig eftermiddag i vårt fina område! Tack till alla som på olika vis var med och förgyllde dagen!


Vårstäddag 2023

Genomfördes den 23 april. Stort tack till alla som deltog!


Årsmötesprotokoll 2023

Är utsänt via e-post (23 april), men återfinns även under avsnittet Styrelsen m.fl.


Resultat: enkät elbilsladdning

Det var glädjande att så många av er tog chansen att framföra era åsikter och även passade på att ställa frågor. Hela 80% av de tillfrågade (dvs av de 71 hushåll som har gemensamma garage) svarade på enkäten. Då en majoritet uttryckte en positiv inställning till projektet, kommer årsmötet att få frågan om styrelsen ska fortsätta arbetet med den tekniska uppdateringen.  


Enkät elbilsladdning

För att styrelsen ska få en bild av medlemmarnas önskemål i frågan, har en enkät skickats ut. Vi ser fram emot era svar senast den 4 mars 2023. 

[2023-02-17]


Höststäddagen

Genomfördes den 6 november 2022.Datum


Här publiceras viktiga datum, t ex städdagar och årsmöte. 


Årsmöte 14 april kl 14


Städdag 21 april


E-postadress


styrelsen@skogsmyran.com


Denna postlåda bevakas av ordföranden som distribuerar vidare till relevant styrelsemedlem